Bạn có thể tham gia các lớp học trong thời gian thực trong khi xem màn hình PC ở nhà hoặc tại nơi làm việc bằng Internet.
Không giống như học video một chiều, bạn có thể kiểm tra phát âm và đặt câu hỏi như trong một bài học trên lớp thông thường.
Nó cũng giúp duy trì động lực bằng cách tương tác với những người học khác.

 

※イメージ写真

※多くの方達からの要望によりWEB講義の試験運用をスタートいたしましたが、JLSTとかち日本語教室では、教室への通学による受講を推奨しております。
※通信による遅延を回避するため、有線LANでの受講を推奨しております。
※2020年1月現在、授業の品質確保及び運用試験中のため十勝管内の方のみを対象としております。