Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào đối với Lớp tiếng Nhật JLST Tokachi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu dưới đây. Vui lòng điền vào các mục yêu cầu và nhấp vào [Gửi].